Znamy nowy zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oleśnicy

Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Sportowego w Oleśnicy

Pod koniec listopada odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Oleśnicy. Podczas spotkania m.in. wybrano prezydium na kolejną kadencję.


REKLAMA

Podczas zebrania, które zorganizowano w PCEiK-u sprawozdanie z działalności zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w latach 2013-2016 złożył przewodniczący Mariusz Kiryk.

– W minionej kadencji Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 100 imprez sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla szkół podstawowych, 88 dla gimnazjów, oraz 58 dla szkół ponadgimnazjalnych. Te 246 imprez to zawody o randze Mistrzostw Powiatu. Rok rocznie w zawodach szkół podstawowych udział brało ponad 1200 dzieci, w Gimnazjadzie ponad 1350, a w Licealiadzie ponad 600 osób. Ilość dzieci i młodzieży, która zechciała uczestniczyć w tych zawodach na przełomie tych lat to wielki kapitał naszego sportu szkolnego, ale przede wszystkim nadzieja na poprawę stanu zdrowia naszej młodzieży – podkreślał przewodniczący Kiryk.

– W minionych 4 latach we współzawodnictwie prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu nasz powiat zajmował rok rocznie 2 miejsce w województwie dolnośląskim na 30 powiatów. Wśród szkół podstawowych duży wkład w to współzawodnictwo włożyły: SP 2 , SP 4, SP 6, SP 7, SP 8 w Oleśnicy oraz SP 1 w Twardogórze i SP w Międzyborzu, natomiast w szkołach gimnazjalnych G 3 , G1, G 2 w Oleśnicy, G 1 w Twardogórze oraz G w Sycowie, G w Bierutowie i G w Dobroszycach. W szkołach ponadgimnazjalnych prym wiodły zdecydowanie ZSP, II LO i I LO w Oleśnicy, oraz w znacznym stopniu ZSP, LO w Sycowie i ZSP w Międzyborzu.

W okresie tym PSZS w Oleśnicy był współorganizatorem 4 rajdów rowerowych i 2 rajdów pieszych wspólnie organizowanym z MIKS Junior w Oleśnicy, oraz współorganizatorem obchodów 60-lecia SZS, które uroczyście obchodzono w Oleśnicy. Ponadto nasze stowarzyszenie od trzech lat współorganizuje – razem z klubem WKS Oleśniczanka – Indywidualne Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego SZS Dolny Śląsk we Wrocławiu , które odbywają się na Podzamczu w Oleśnicy. Wszystkie organizowane przez PSZS imprezy dotowane były z budżetu powiatu oleśnickiego. Dodatkowe środki zarząd otrzymywał od sponsorów, a także od członków stowarzyszenia – dodaje M.Kiryk.

Delegaci jednomyślnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. Przewodniczącym ponownie został Mariusz Kiryk z Oleśnicy, wiceprzewodniczącym Waldemar Czajkowski z Twardogóry, skarbnikiem PSZS Jarosław Janeczek, a sekretarzem Artur Mosiak, obaj z Oleśnicy. Oprócz nich skład zarządu stanowią członkowie: Jacek Malczewski z Oleśnicy, Jan Majewski z Sycowa oraz Mirosław Adamek z Międzyborza.

Zarząd z pośród siebie wybrał Prezydium Zarządu w skład, którego weszli: Mariusz Kiryk, Artur Mosiak oraz Jarosław Janeczek. Do komisji rewizyjnej powtórnie weszli : Beata Surdej – przewodnicząca, Mariusz Krawczykowski zastępca oraz Marlena Waga jako sekretarz.

– Serdeczne podziękowania skierowane zostały pod adresem Starosty, Zarządu Powiatu Oleśnickiego, Burmistrzów, Wójtów, Dyrektorów Szkół, Rodziców, oraz do PCEiK w Oleśnicy, GOSiR w Twardogórze, MOSiR w Sycowie, OKR „ATOL” i WKS „Oleśniczanka” w Oleśnicy, SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu oraz do niedawno zlikwidowanego MOKiS-u za współpracę, a przede wszystkim za pomoc w realizacji naszego kalendarza imprez sportowych w mijającej kadencji i zaproszono wszystkich do dalszej współpracy. Podkreślono wyraźnie dobrą współpracę ze środkami masowego przekazu „Panoramą Oleśnicką”, „Oleśniczaninem”, Portalem „Moja Oleśnica” i „Oleśnicki Sport”. W ostatnich słowach zebrania Przewodniczący stwierdził, że działalność PSZS w Oleśnicy będzie kontynuowana zgodnie ze statutem i kierunkami działania w nowej kadencji. Jako priorytet w następnych latach obieramy rozwijanie kontaktów ze sponsorami, które mają służyć pomnażaniu możliwości organizacyjnych i programowych naszego Stowarzyszenia – puentuje nowy-stary przewodniczący związku.

źródło: PSZS w Oleśnicy

REKLAMA
  1. Burmistrz

    A nikt nie zauważył drobnego faktu ze to właśnie skrupulatnie pominięte w gimnazjach Gimnazjum w Bierutowie zajęło I miejsce w POLSCE w piłce nożnej dziewcząt w 2014r. i uratowało wynik dla powiatu?
    A może warto zauważyć że dla Kiryka liczy się tylko wynik i punkty a nie rozwój powiatowego sportu?
    A może …

    (2)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyświetl pełną wersję strony