Sportowa majówka z samorządowcami i kandydatem Razem dla Oleśnicy

Sportowa majówka z samorządowcami i kandydatem Razem dla Oleśnicy

Razem dla Oleśnicy zorganizowało majówkę ze swoim kandydatem do Rady Miasta Oleśnica. Jest nim Maciej Pilarski.


REKLAMA

Majówkę przygotowano na boisku przy ul. Wileńskiej. Były muzyczne występy, mecze koszykówki, pokaz ratownictwa medycznego, możliwość wykonania podstawowych badań. Oleśniczan, którzy dotarli na Wileńską częstowano też lemoniadą, a podczas pikniku Maciej Pilarski przedstawił 21 postulatów dla okręgu nr 21.

Oto one:
– Remont łącznika pomiędzy ulicą Wileńską a ulicą Reymonta wraz z instalacją oświetlenia.
– Budowa chodnika przy ulicy Limanowskiego wzdłuż ogródków działkowych.
– Remont łącznika ulic Limanowskiego i Na Podkowie
– Demontaż wysp spowalniających ruch na jezdni w ulicy Limanowskiego.
– Remonty niebezpiecznych i zapadających się chodników oraz dziurawych i zdegradowanych jezdni ulic.
– Wyznaczenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Krzywoustego i Limanowskiego.
– Utworzenie Klubu Seniora w świetlicy POD Róża przy ulicy Krzywej.
– Połączenie domów na Zielonych Ogrodach do miejskiej sieci ciepłowniczej.
– Likwidacja dzikich wysypisk śmieci przy ulicy Kresowej i na tzw. kwadratach.
– Wymiana nawierzchni jezdni ulicy Wileńskiej na asfaltową.
– Utworzenie w jezdni ulicy Wileńskiej pasa ruchu dla rowerów i przywrócenie chodnika za pasem zieleni tylko dla ruchy pieszych.
– Wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych na ulicy Wileńskiej w pobliżu przystanków autobusowych przy wjeździe do jednostki wojskowej.
– Rewitalizacja i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ulicy Wileńskiej – nowy skatepark, remont placu zabaw dla dzieci, naprawa górki, podwyższenie ogrodzenia i wymiana nawierzchni i instalacji sportowych boisk.
– Utworzenie na terenach rekreacyjnych przy ulicy Wileńskiej ogrodzonego placu z przeszkodami do zabaw integracyjnych dla psów.
– Budowa edukacyjnego parki ekologicznego z placem gier i zabaw dla dzieci na miejskich terenach zielonych za ulicami Lotniczą oraz Żwirki i Wigury
– Instalacja nowych kubłów na śmieci na Zielonych Ogrodach oraz pojemników na psie nieczystości na terenach zielonych i rekreacyjnych.
– Rozwiązanie problemu zalewania domów na Zielonych Ogrodach poprzez modernizację i naprawę sieci kanalizacji deszczowej.
– Zapewnienie szerokiego pasa ochronnego zieleni oddzielającego Zielone Ogrody od nowo powstałej Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy
– Utworzenie w opuszczonej części ZNTK skansenu wieloletniej dumy Oleśnicy – techniki kolejowej i lotniczej.
– Przywrócenie Biuletynu Informacji Miejskiej w wersji papierowej i regularne dostarczanie do domów mieszkańców – Powołanie platformy współpracy przedsiębiorców i konsumentów w programie wzajemnych korzyści pod nazwą Marka Oleśnickiego Przedsiębiorcy.

W organizację Majówki z Kandydatem zaangażowali się działacze Razem dla Oleśnicy z burmistrzem Michałem Kołacińskim, Andrzejem Sową, Michałem Skrzypkiem, Damianem Siedleckim, wiceburmistrzem Jarosławem Sadowskim, Pawłem Bielański. Byli też Marcin Karczewicz i Wojciech Bartnik. Badania oleśniczan przeprowadzała żona burmistrza Anna Kołacińska. Zawody paintballu przeprowadził Marek Kamaszyło.

GK, fot. G.Kijakowski

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyświetl pełną wersję strony