Nabór na Animatora Orlika w Sycowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie ogłasza nabór na stanowisko Animatora Sportu na boisku Orlik mieszczącego się w Sycowie przy ulicy Ogrodowej.


REKLAMA

Forma zatrudnienia to umowa zlecenie na okres 9 miesięcy: od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. według wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących programu „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012” w 2017 roku.

Wymagania:

– ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i
prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy,
nauczyciele wychowania fizycznego,
– niekaralność za przestępstwa umyślne;
– udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku
nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;

Wymagane dokumenty:
– CV wraz załącznikiem nr 1 – załącznik nr 1
– Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz
uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
– Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe
kwalifikacje;
– Oświadczenie o niekaralności;
– Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
– Oświadczenie kandydata o nie pobieraniu innego wynagrodzenia
za pracę pochodzącego bezpośrednio lub pośrednio ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki – załącznik nr 2
– Program planowanych do realizacji przez Animatora działań –
załącznik nr 3

Życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.)”.

Oferty należy złożyć do 17 lutego w w biurze MOSiR Syców ul. Komorowska 2. Więcej informacji pod nr tel. 62 785 51 44.

RED, źródło: MOSiR Syców

REKLAMA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wyświetl pełną wersję strony